create a web page

 

TWOJA PRYWATNOŚĆ

Administratorem Twoich danych osobowych jest FL100 Sp. z o.o., NIP: PL6343002697
KRS: 0000928818, adres: ul. Obroki 43, 40-833 Katowice, tel.: +48 724 319 596, email: kontakt@icao4.me 

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub - preferencyjnie - za pośrednictwem adresu email: kontakt@icao4.me.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu zawierających szczegóły oferty, na podstawie Twojej zgody;

2) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu zawierających szczegóły oferty podmiotów powiązanych z marką ICAO4ME tj. podmiotom, które prowadzą współpracę z Balkan Group na podstawie zawartych umów partnerskich, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią;

3) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych dotyczących partnerów biznesowych marki ICAO4ME lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu, zawierających aktualną ofertę partnerów biznesowych, na podstawie Twojej zgody;

4) Przesyłanie na podany adres email dokumentów dotyczących zawartych rezerwacji, w tym umów o świadczenie usług stanowiących produkty marki ICAO4ME;

5) Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników strony icao4.me.

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki notek prasowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki notek prasowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z marką ICAO4ME;

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz marki ICAO4ME (np. dostawcom usług informatycznych, partnerom szkoleniowym itp). Dane będą przekazane wyłącznie w zakresie w jakim niezbędne jest to do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;

3) podmiotom organizującym wydarzenia i konkursy, gdzie marka ICAO4ME jest partnerem biznesowym;

4) Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

1) w celu przesyłania informacji prasowej sporządzonej przez markę ICAO4ME lub na jej rzecz lub partnerów biznesowych marki, w tym informacje o wprowadzanych na rynek ofertach specjalnych – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody,

2) w celu przesyłania informacji prasowej sporządzonej przez podmioty powiązane z marką ICAO4ME, w tym w szczególności informacje o wprowadzanych na rynek ofertach specjalnych – do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

3) w celach statystycznych, analitycznych i raportowych –nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z marką ICAO4ME za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania od Balkan Group informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,

3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; Balkan Group ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Balkan Group z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Nasza strona używa cookies wyłącznie w celach statystycznych i analizy ruchu na stronie i w obrębie powiązanych z nią serwisów social media. Cookies wykorzystywane są także w celu optymalizacji reklam stosowanych przez ICAO4ME w serwisach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych.

Jest do pobrania pod tym linkiem.

logo Noble Wings
ICAO4.me

szkoła lotniczego angielskiego
od pilotów dla pilotów       
www.icao4.me

Kontakt

Email: kontakt@icao4.me               
Tel.: +48 724 319 596